0358 615 20 81
iletisim@goynucek.bel.tr

IPART PROGRAMI LEADER PROJESİ

  20.09.2016 tarihinde eklendi.     324 kez okundu.

 

       AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen IPARD Programı kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından “LEADER Tedbiri Farkındalık Yaratma ve Yerel Halkı Harekete Geçirme Teknik Destek Projesi” yürütülmektedir. Proje  Amasya,  Çanakkale, Kastamonu, Denizli, Erzurum, Manisa, Ankara, Diyarbakır, Ordu, Samsun olmak üzere 10 IPARD illinde uygulanacaktır.

       Proje ile LEADER yaklaşımına yönelik bilgilendirme, farkındalık yaratma ve yerel halkı harekete geçirme faaliyetleri yürütülecek, her ilde Yerel Eylem Grubu oluşturulması için en uygun iki alan belirlenecek ve bu alanlarda yerel eylem grubu oluşumu desteklenecektir.

       30 yılı aşkın süredir Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan LEADER yaklaşımı, sorunların masa başında tespit ve çözümünden ziyade yerel aktörlerin kalkınma sürecine dahil olmasını sağlayarak oluşturulan Yerel Kalkınma Stratejilerinin desteklemesi ile kırsal alanın sorunlarının çözümüne katkıda bulunacaktır.

       Projede görev alan uzmanlar, ilimizde kamu kurumlarına, meslek kuruluşlarına ve STK’lara ziyaretlerde bulunmaktadırlar.  Bu proje …. ilçeleri arasından objektif kriterlere göre  belirlenecek iki alanda  uygulanacaktır. Bu alanların belirlenmesi amacıyla … Eylül 2016 tarihinde il merkezinde bir toplantı yapılacaktır. Toplantıya yukarıda belirtilen ilçelerden ve il merkezinden ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılım sağlaması önem arz etmektedir.