0358 615 20 81
iletisim@goynucek.bel.tr

OKULUMUZ İŞBİRLİĞİNDE YENİ PROJE ADIMI

  26.12.2017 tarihinde eklendi.     470 kez okundu.

 

"İSTİHDAM VE GİRİŞİMCİLİK İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPMALIYIZ 3 AVRUPA ADIMI ATMALIYIZ"

Çok Programlı Anadolu Lisesi Proje sahibi olarak projeyi uygulayacak olan ÇPAL Müdürü Adem YİĞİT,Müdür Yardımcısı Y. Elif ÇITAK ve öğrenciler Belediye Başkanımız Sayın Kemal ŞAHİN`İ Makamında ziyaret ederek projenin tanıtımı yaptılar.Belediye Başkanımız Kemal ŞAHİN istihdamın ve girişimciliğin desteklenmesi ve buna yönelik çalışmalarda katkıda bulunacağını belirtti.

Projeyi kısaca özetlemiş olursak; Projenin adı;"İstihdam ve Girişimcilik için işbirliği yapmalıyız 3 Avrupa adımı atmalıyız". Proje süresi 12 aydır.Proje başvuru sahibi Göynücek Çok Programlı Anadolu Lisesi dir.Ev sahibi ortakları, tesisat ve iklimlendirme alanında Kaposvari SZC Lamping (Macaristan) meslek okulu; bilişim tek. alanı bilgisayar teknik servisi dalında Daugavpils tehnikums (Letonya) meslek yüksek okulu ve wep programlama dalında ITNT Multimedia ve Marketing (Almanya) işletmesidir. Proje amacı; Avrupa 2020 stratejisine uygun şekilde ve Türkiye 2023 Vizyonunda belirtilen büyüme ve istihdam hedefine hizmet etmek yerel-bölgesel düzeyde sanayi ve hizmet sektörlerinin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirerek toplumsal kalkınmaya katkı sağlamaktır. Türkiye 2023 Stratejisi Vizyonuna göre, Türkiye`nin gelişmiş bir Avrupa ülkesi olabilmesi ve bulunduğu coğrafyada söz sahibi olması adına, sektörlerin nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması, üretimde verimlik ve kalite artışı sağlanması, çağdaş teknolojilerin izlenmesi, yenilikçi teknolojilerin bölgesel-yerel ürün ve hizmet üretimine yansıtılması işletmelerin uluslararası rekabet gücünün artırılması, istikrarlı ve sağlıklı bir bölgesel kalkınmanın gerçekleştirilmesi işsizliğin azaltılması gibi konularda kurum-kuruluş- sektörler arası tam zamanlı işbirlikleri geliştirilmelidir.Bu konuda okulumuz yapıcı-sanayici MTE kurumları işbirliği toplantısına katılmış 2016 yılında Amasya Valilik, OSB, TSO, MYO ile yapılan görüşmelere temsilci göndermiştir.Bu toplantılarda bölgedeki sektör sorunları, MTE sorunları, işgücü açığı ve nitelik eksikliğiyle ilgili analizler yapılmıştır. Hedef olarak yapılan tespitler ışığında, okulamuza düşen görev kurum kapasite kalitesinin yükselmesine ilişkin atılımlar yapması gerektiğidir.Bu konuda okulumuz yerel-bölgesel-ulusal ve ulus ötesi kurumsal işbirlikleri yaparak; MTE verdiği tesisat ve iklimlendirme alanı, bilişim tek. bilgisayar teknik servisi dalı ve wep prog. dalındaki öğrencilerin niteliklerinin geliştirilmesi, istihdamı ve girişimciliğin artırılması hedeflenmiştir. Proje kapsamında Okulumuz Gerçekleşecek Avrupa akışları sayesinde öğrencilerini Avrupa`da eğitim almış, ilgili sektörlerin talep ettiği niteliklerle donatılmış olacaktır.Bu mesleki niteliklerin yanında dilsel ve çapraz becerileri geliştirilmiş 30 katılımcı mezuniyet sonrasında daha kolay istihdam edilebilir-girişimcilik yapabilir hale gelecek, yerel-bölgesel-ulusal hatta uluslararası düzeyde vizyon sahibi olacaklar ve gelecekteki stratejilerini bu vizyonla şekillendireceklerdir.Ayrıca yönetici, öğretmen, refakatçi vb statüsü projenin farklı aşamalarında görev alacak okul personellerinde bu faaliyetler de kültürel, dilsel, yönetim ve organizasyon yetkinlikleri gelişecektir.

Kemal ŞAHİN

Belediye Başkanı